Arrestantengroep

Arrestantengroep (AG) en advocaten:

Voor deze demonstratie staan de arrestantengroep en een advocaat paraat op tel arrestantengroep: 0619880869

Als je wordt opgepakt, vraag dan om je advocaat en blijf ook om haar vragen, ook al probeert de politie je wijs te maken dat deze advocaat het te druk heeft of dat ze diegene niet kan bereiken. Leg geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook! Teken ook niks, met in het bijzonder geen strafbeschikking. Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden.

Als je wordt gearresteerd voor een overtreding heb je niet het recht een advocaat te zien, met geluk kan je telefonisch met hem of haar spreken. Indien je je identiteit bekend maakt moet de politie je na 6 uur laten gaan (de uren tussen 12 uur ’s nachts en 9 uur ’s ochtends tellen niet mee, houd daar rekening mee). Als je anoniem blijft (je krijgt dan een NN-nummer) kan je nog eens 6 uur worden vastgehouden.

Als je voor een misdrijf wordt gearresteerd heb je dus wel het recht je advocaat te spreken, vanaf het eerste verhoor. Je kunt dan ook direct naar je advocaat vragen. Voor sommige misdrijven kan je als je je identiteit bekend maakt maximaal 6 uur worden vastgehouden (bv. niet opvolgen van een ambtelijk bevel), voor andere misdrijven kan je in verzekering worden gesteld (bv. verzet bij arrestatie, vernieling). De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen. NN-ers kunnen altijd in verzekering worden gesteld. Na die drie dagen moet je worden vrijgelaten of voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die beoordeelt of je nog langer vastgehouden mag worden.

Soms worden mensen die anoniem blijven op het moment dat ze uit strafrechtelijke bewaring komen, gedreigd met vreemdelingenbewaring, omdat de politie hun identiteit en nationaliteit niet kent. Als je besluit anoniem te blijven zorg dan dat iemand weet waar je id ligt voor het geval je later besluit je te willen identificeren, Als je medicijnen gebruikt, neem deze dan mee.

Strafrechtadvocaat: Willem Jebbink

Mocht je op dit moment vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met de arrestantengroep: 0619880869