Busses to Enschede

[ENGLISH BELOW)

Op zondag 18 juni rijden er bussen vanuit Amsterdam en Den Haag naar Enschede om als groep naar de tegenacties te reizen. De beschikbare plaatsen zijn gelimiteerd, dus als je gebruik wil maken van een plek in de bus meld je dan tijdig aan. Het aanmelden gaat als volgt:

Den Haag: stuur een e-mail naar afadenhaag@riseup.net. Je krijgt dan een bevestigingsmail terug met de verzamellocatie in Den Haag. We verzamelen om 08:15 (stipt!) bij deze verzamellocatie.

Amsterdam:
stuur een e-mail naar nohogesa.bus@gmail.com. We verzamelen om 08:30 (stipt!) bij de Binnenpret, Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam.

Natuurlijk kan je ook op eigen gelegenheid naar Enschede komen, bv met de trein of je eigen auto. Op deze manier kunnen er zo veel mogelijk mensen mee om op te staan tegen de neo-nazi’s van HoGeSa. Ben je van plan om vanuit Amsterdam of Den Haag met je eigen auto naar Enschede te reizen, dan kun je via bovenstaande e-mailadressen ook eventuele vrije plekken in je auto aangeven. We vragen je dan ook te verzamelen bij dezelfde vertrekpunt, op dezelfde tijd. Mail ook om je af te melden als je verhinderd bent, dan kan de plek alsnog benut worden.

We hopen jullie allemaal in Enschede te zien op 18 juni!

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!!!

Voor meer informatie over de acties zie https://nohogesa.noblogs.org.


ENGLISH:

On Sunday the 18th of June there will be busses driving from Amsterdam and Den Haag to Enschede to make it possible to travel to the counter-protests as a group. There’s a limited amount of seats available, so please join the bus on time. You can join the bus as follows:

Den Haag: send an email to afadenhaag@riseup.net to register. We will send back a confirmation e-mail with the boarding location in Den Haag. We will assemble there at 08:15 sharp.

Amsterdam: send an e-mail to nohogesa.bus@gmail.com to register. We assemble at 08:30 sharp at the Binnenpret, Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam.

Of course you can also go to Enschede by yourself or with your group, by train or your own car, so we can stand up against the neo-nazis of HoGeSa with as many people as possible. If you are going by car from Den Haag or Amsterdam and have free seats that you want to share, please send an email as well. We’ll ask you to assemble at the same time and location as the bus. Please inform us if you have signed up and are somehow prevented to go by sending an e-mail to the same adress, so someone else can still take your place.

We hope to see all of you in Enschede on June 18!

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!!!

For more information on the actions see https://nohogesa.noblogs.org/english/.